Met regelmaat stellen klanten mij de vraag hoe kan ik ’t beste een mooie foto van mijn aquarium of vissen maken.
Met ieder fototoestel kun je mooie foto’s maken. Hieronder een aantal richtlijnen.

• Maak een foto wanneer er weinig zweefvuil in het aquarium zichtbaar is.
• Maak de ruit van het aquarium aan de buiten/binnenkant schoon.
• Indien mogelijk maak gebruik van statief.
• Geen statief: zet de camera voor het aquarium op een object.

Zonder flits:
• Zet de camera op statief of op een object.
• Kies op de camera een functie waarbij je gebruik maakt van een korte sluitertijd. Bijvoorbeeld sportfunctie.
• Wanneer je geen flits gebruikt en het toestel meer sluitertijd nodig heeft is het van belang dat de camera stil staat.

Iedere trilling genereert ruis.
• Probeer altijd face to face of schuin omhoog te fotograferen.

Bij deze posities krijg je qua lichtinval en kleurbereik de mooiste weergaven.

Met flits:
• Indien mogelijk maak gebruik van statief.
• Kies op de camera een functie waarbij de flitser niet volledig openstaat. Bijvoorbeeld: nacht/schemerfunctie.
• Face to Face “recht vooruit fotograferen” is alleen mogelijk “i.v.m. reflectie” wanneer je de lens tegen het glas plaatst.
• Andere posities: met flits is het mogelijk om zowel onder/bovenaf te fotograferen. Wanneer je toch een reflectie op de foto ziet

staan kun je de camera nog iets verder naar beneden/boven kantelen totdat je geen reflectie meer ziet.

Tips:
• Voer niet vóór het fotograferen...veel zweefvuil.
• Nét voordat je gaat voeren...maak met je hand een voerbeweging waardoor de vissen denken dat ze voer krijgen...vissen

reageren met het uitzetten van hun vinnen...kortom mooie foto’s.
• Maak foto’s van vissen die stil zitten...zwemmende vissen zijn moeilijk te fotograferen.
• Zorg ervoor dat alleen het licht van het aquarium aanstaat en dat de omgeving donker is.