Binnen de discuswereld krijgt een zeer groot deel van de gekweekte vissen kleurversterkende hormonen. In dit artikel benaderen we de voor en nadelen van het gebruik van kleurhormonen.

Positieve effecten
Kleurhormonen dragen zorg voor een versnelde ontwikkelen van tekening/kleuren van discusvissen. Dit houdt in dat vissen op een leeftijd van bijvoorbeeld 7 cm-er volledig getekend kunnen zijn.
Praktijk voorbeeld: een Leopard Snake Skin die geen kleurhormonen krijgt begint met de ontikkeling van de gestipte tekening vanaf 12 cm-er en is pas volledig getekent wanneer deze volwassen is.
Een leopard Snake skin die kleurhormonen krijgt begint met de ontwikkeling van de gestipte tekening vanaf 6 cm-er en is vaak volledig getekent op 12 cm-er.

Negatief effect
Wanneer het hormoon uitgewerkt is vervagen de kleuren.
Het gebruik van hormonen op jonge leeftijd heeft als gevolg dat de discus niet meer zijn maximum formaat bereikt wanneer je dat vergelijkt met een discusvis die geen hormonen krijgt.
Het gebruik van hormonen op jonge leeftijd heeft als gevolg dat de discusvis niet meer perfect rond maar meer ovaal kan worden.
Het gebruik van hormonen tast het voortplantingsorgaan aan. Dit heeft als gevolg dat we met deze vissen niet meer kunnen kweken.

Reden
Op commerciele basis is het voor leveranciers van discusvissen interessant om discusvissen aan te bieden die op jonge leeftijd getekend/gekleurt zijn. De klant krijgt namelijk een attractieve vis en heeft daardoor beter in beeld wat hij/zij koopt. Kortom een vis met kleurhormonen verkoopt beter.

Langer termijn
Vissen die kleurhormonen krijgen leven minder lang. Twee jaar na het vowassen stadium is een discusvis die hormonen gehad heeft opgebrand. Visueel is deze vis niet meer attractief.
Een vis die geen kleurversterkende hormonen gehad heeft zal 2 jaar na het volwassen stadium er nog perfect uitzien.

Ethiek
Zowel onze eigen kweek als vissen van Wayne krijgen geen kleurversterkende middelen. Wij kiezen heel bewust voor deze manier van werken omdat het etisch niet juist is om de klant een illusie te verkopen.
Na de aanschaf van een met hormonen gegeven discusvis zal de klant erg tevreden zijn. De vis is mooi van kleur en goed gevormd. Tijdens de opfok komt de klant erachter dat de kleuren vervagen, de vis niet goed door groeit en vervolgens ovaal van vorm wordt. Uiteindelijk bent u “terecht” als klant niet tevreden.